miércoles, 21 de septiembre de 2011L'hora del te  
Edició limitada de 25 impressions, firmades i numerades.   
Tamany: 42X29,7 cm.En paper mate de 250 grams.   
Preu: 20 € + despeses d'enviament
 
 
 
La hora del té  
Edición limitada de 25 impresiones, firmadas y numeradas.   
Tamaño: 42x29,7 cm.En papel mate de 250 gramos.   
Precio: 20 € + gastos de envío
 
Tea time  
The edition is limited to 25, they all numbered and signed.   
Size: 42x29,7 cm.On 250 g matt paper.   
Prize: 20 € + shipping costsmartes, 20 de septiembre de 2011


Navegant... 
Edició limitada de 25 impressions, firmades i numerades.   
Tamany: 42X29,7 cm.En paper mate de 250 grams.   
Preu: 20 € + despeses d'enviament Navegando... 
Edición limitada de 25 impresiones, firmadas y numeradas.   
Tamaño: 42x29,7 cm.En papel mate de 250 gramos.   
Precio: 20 € + gastos de envío
 

Sailing...   
The edition is limited to 25, they all numbered and signed.   
Size: 42x29,7 cm.On 250 g matt paper.   
Prize: 20 € + shipping costs


Dues làmines exclusives per a La Vaca a la Lluna. Aquí.

Dos láminas exclusivas para La Vaca a la Lluna. Aquí.

Two exclusive prints for La Vaca a la Lluna. Here.